Onze visie

Bij Focus & Training staat een goede baas-hond relatie centraal waarin
plezier in samenwerken voorop staat.

In alle cursussen die wij geven wordt er aandacht besteed aan de “taal
van de hond” waardoor u uw hond beter gaat begrijpen. Ook wordt er
aandacht besteed aan wat uw eigen invloed is op uw hond.

Door de oefeningen die in de lessen worden aangeboden zal uw hond graag
leren samenwerken. In de cursussen worden de oefeningen zo aangeboden
dat de hond voornamelijk zelf na leert denken. Dit vergroot o.a. het
zelfvertrouwen van de hond.

onze visie

Wij geven geen les aan de hand van een standaardlijstje met strakke gehoorzaamheidsoefeningen zoals “zit, voorkomen en aan de voet” maar de oefeningen zijn gebaseerd op zaken die u met uw hond tegenkomt in de maatschappij.

Wij werken op een positieve manier waarin eventueel ongewenst gedrag wordt omgebogen naar gewenst gedrag. De hond leert wat hij wél moet doen in plaats van wat hij niet moet doen. Je leert ook hoe je zonder intimidatie en fysieke correcties leiding aan de hond kunt geven en grenzen kunt stellen.

De groepslessen bestaan uit maximaal 5 personen met hond en er zijn altijd twee trainers aanwezig. Zo krijgt iedere combinatie voldoende aandacht en is er genoeg ruimte voor het beantwoorden van uw vragen.

Wij hebben de ervaring dat honden zich beter op hun gemak voelen in een kleinere groep, met wat minder prikkels. Doordat we met kleine groepjes trainen kunnen wij u ook goed maatwerk leveren.

De lessen vinden plaats op onze trainingslocatie, op een omheind veld in een gecontroleerde situatie. Een deel van onze lessen vindt plaats buiten het trainingsveld, zodat u wat u geleerd heeft kunt toepassen in een “echte situatie” waarin gewerkt wordt met steeds meer afleiding.

U bent welkom om eens vrijblijvend bij onze groepslessen te komen kijken.

Wij werken niet met examens die vaak voor onnodige druk zorgen, wel krijgt u een certificaat na het volgen van een cursus.

Huishoudelijke regels:

  • Honden dienen op ons trainingsveld een normale halsband of tuig te dragen en een normale lijn (geen uitschuiflijnen).
  • U dient voor u en uw hond WA-verzekerd te zijn.
  • Neem op de 1e les het entboekje van uw hond mee, wij accepteren ook titerbepalingen.

Jeannette Wierda & Ester Overman
Team Focus & Training